> ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

 

 

ด้านวิชาการ
มีงานวิจัยเชิงปริมาณทางด้านพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคมากมาย อาทิ
"Malleable Preference: Nation Equity Perspective" "Impacts of Ethnicities
and Social Classes on Purchase Behaviors" "Curbing Consumption of Unhealthy
Products through Fat Taxes" "Modeling Addiction Using Online Subscription Data"
และ "Who Benefits from GOA - Manufacturers, Insurance Firms, Dealers, or Consumers?"
และงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง "Tissue Surface Identification for Microwave Imaging System Calibration"ปัจจุบันมีงานสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหาร
ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและที่ผ่านมาสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ Rochester Institute of Technology รัฐนิวยอร์คประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 
เข้าสู้ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก ลืมรหัส

สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
massTIGE mail