> คณะที่ปรึกษา

 

 

จากแนวคิดที่จะมอบประสบการณ์ในระดับที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า ทีมบริหารของบริษัท แมสทิจ ดิเวลอปเมนท์ จำกัด ได้ก่อตั้งคณะที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์และเสนอแนะการ พัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

 > นายสมชาย จันทนะศิริ อดีตผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร
     ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
> นายพุทธิพงษ์ พฤทธานันทน์ อดีตผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา
     ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาด้านการเงิน

 

 

 
เข้าสู้ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก ลืมรหัส

สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
massTIGE mail