DESIGN HOME

ประโยชน์ของ 3 ของเหลือใช้จากในครัว


1.เปลือกไข่ ใช้ประโยชน์ในการบำรุงดินให้ต้นไม้ในสวนของเรา เพียงนำเปลือกไข่มาบดแล้วนำไปโรยบริเวณที่ปลูกต้นไม้

2.เปลือกกล้วย นำมาใช้ทำปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้ เพียงบดเปลือกกล้วยแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นนำไปผสมกับปุ๋ยหรือดินให้กับต้นไม้

3.เปลือกมะนาว ไล่แมลงสาบได้ เพียงนำเปลือกมะนาวที่ใช้แล้วใส่ถ้วยเล็กๆ นำไปวางไว้ตามมุมต่างๆ ในบ้าน

Masstige Development  เพราะเราใส่ใจ ทุกรายละเอียด