> ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

 

 

ด้านการศึกษา
พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)สาขาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าและรองด้านเศรษฐศาตร์
จาก Rochester Institute of Technology รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าและรองด้านเศรษฐศาตร์
จาก Rochester Institute of Technology รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ Kelloggs School of Business, Northwestern University รัฐอิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

 
เข้าสู้ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก ลืมรหัส

สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
massTIGE mail